[Spiermassa ontwikkelen]   [krachttraining vs bodybuilding]

 

[sterker worden]   [kracht & explosiviteit]   [my number 1 rule]

 

 
 
 
 
 
Home > Start here > Stuff you should read > Listen to your trainer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
 
 

 

PIRIFORMIS SYNDROOM & ISCHIAS KLACHTEN;

VERBETER JE LICHAAMSHOUDING EN BESTEED

AANDACHT AAN DE TRIGGER POINTS


 

 

Ischias klachten, Piriformis Syndroom, Beklemming van de nervus ischiadicus

 

De artsen Janet Travell en David Simons leggen in hun medische standaardwerk, Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger

Point Manual, uit dat myofasciale triggerpoints (kleine spierknoopjes) in overbelaste spieren in de billen feitelijke de belangrijkste

oorzaak zijn van ischias.

 

Bij het piriformis syndroom is de ischiadicus zenuw ontstoken door druk van een beschadigde of geirriteerde piriformis spier. De

verschijnselen hierbij zijn uitstralende pijn vanaf de lage rug langs de achterzijde van het been naar de kuit. Bepalend voor de

gangbare therapie met o.a. rekoefeningen, massage is de gedachte dat de piriformis spier verkort is of in een spasme verkeert

en de ischiadicus zenuw comprimeert.

 

Symptomen van Ischias

 

Pijn in uw onderrug, bil en been? Een trekkende spierpijn in uw been? Tintelende benen, pijn van de rug naar de enkel, zeurende

pijn in uw bil, of stekende pijn in bil, been of voet? Dan heeft u de symptomen die horen bij ischias. Deze symptomen hebben een

ding met elkaar gemeen en dat is dat ze allemaal in het gebied voorkomen dat door 1 zenuw vanuit uw rug wordt bediend ...

 

De Nervus Ischiadicus

 

De grote beenzenuw (nervus ischiadicus) ook wel de heupzenuw genoemd, is de langste zenuw in het menselijk lichaam.

 

Deze zenuw loopt van de onderkant van uw rug, langs de bil en achterkant van het been en vertakt zich helemaal tot onderin

de voet. En zenuwpijn (neuralgie) in dat gehele gebied van het lichaam noemen we ischias. Ischias is dus een benaming van

symptomen. Het woord zegt niets over de oorzaak van de pijn.

 

Ischias is zeker iets om serieus te nemen, het kan namelijk leiden tot uitvalverschijnselen en functieverlies in het gebruik van

been of voet, denk bijvoorbeeld aan de zogenaamde klapvoet. Maar de pijn zelf kan ook al ongelofelijk heftig en verlammend

werken.

 

Neurologen hebben het over lumbosacrale radiculaire prikkeling als er alleen sprake is van pijn. Als er ook sprake is van uitval-

verschijnselen dan spreken ze over een lumbosacrale radiculair syndroom.

 

Mocht u last hebben van uitvalverschijnselen, dan is het absoluut verstandig om een arts te raadplegen.

 

Gelukkig gaan de meeste gevallen van ischias alleen maar gepaard met pijn en aan die pijn is vaak zelf goed iets te doen ...

 

Waar Komt Ischias Pijn Vandaan?

 

Daarover zijn de meningen verdeeld. Van ouds werd altijd gezegd dat ischias ontstaat door irritatie of beknelling van de

ischias zenuw. En dat zou dan kunnen ontstaan door te zwaar tillen, door een zwangerschap, door overbelasting, maar

ook zou het door de beknelling van de ischiaszenuw door de pirifirmis spier kunnen komen. Als laatste mogelijk oorzaak

uit de oude school wordt dan de mogelijke hernia genoemd.

 

De laatste jaren is er veel aandacht voor een andere mogelijke oorzaak van de ischias pijnen. Omdat de bovengenoemde

verklaringen van de pijn toch een aantal open vragen opleveren. En daarover leest u vanzelf meer in de volgende artikelen

die u hieronder kunt vinden.

 

Piriformis Syndroom;

 

 

Enkele spieren die van het heiligbeen (sacrum) naar het bovenbeen lopen en zorgen voor de de kracht bij het naar buiten

draaien van het bovenbeen. De bovenste spier is de m.piriformis, letterlijk de peervormige spier.

 

De spier is erg bekend, omdat deze soms voor klachten in bil en been kan zorgen, vanwege zijn verloop t.o.v. de n. ischiadicus

ofwel de grote beenzenuw (ischias-zenuw is de geelgekleurde zenuwbaan). Op bovenstaande tekening loopt hij er mooi boven-

langs, maar soms loopt hij onder de zenuw door. Het komt ook voor dat de zenuw dwars door de spier loopt. Als er dan iets

met de spanning van de spier aan de hand is heeft dat al snel consequenties voor de zenuw in de vorm van pijn, tintelingen,

krachtsvermindering of gevoelsvermindering.

 

Triggerpoints


Een door triggerpoints verkorte en opgezwollen peervormige spier kan ook vele zenuwen en bloedvaten die uit het bekken

komen beknellen. Dit kan resulteren in een opgezet gevoel in billen, been, kuit, en voet. Bovendien kan een gespannen peer-

vormige spier de geslachtszenuw beknellen, wat bij mannen impotentie en pijn in de geslachtsdelen kan veroorzaken en bij

zowel mannen als vrouwen pijn in het rectale gebied. Men denkt dat een peervormige spier (zie hieronder) die bloedvaten

en zenuwen die beknelt, verantwoordelijk is voor atrofiëring van bilspieren, dwz dat een of beide billen 'wegkwijnen'.

 

Al decennia lang is deze groep van ischiassymptomen bekend als het "piriformis syndroom", alhoewel de oorzaak van het dikker

worden van deze spier nooit goed begrepen werd. Ter behandeling van ischias werd de peervormige spier vaak vrijgemaakt door

middels van een chirurgische ingreep. Verbazigwekkend genoeg wordt deze ingreep nog steeds uitgevoerd door chirurgen die niet

op de hoogte zijn van de effecten van myofasciale triggerpoints.

 

Foutieve diagnoses

 

In de medische wereld gaat men er routinematig van uit dat ischias wordt veroorzaakt door druk op de nervus ischiadicus ten

gevolge van een geplette tussenwervelschijf of een andere abnormaliteit in de wervelkolom. Operatie van de ruggengraat in een

poging de ooorzaak van de beknelling te vinden is heel gewoon, ook al komt het heel vaak voor dat de symptomen er niet door

verdwijnen.

 

De artsen Travell and Simons geloven dat de traditionele medische oplossingen voor ischias en het piriformis syndroom nodeloos

duur zijn en een onacceptabel hoog faalpercentage hebben. Triggerpoints behoren bovenaan de onderzoekslijst te staan wanneer

men zoekt naar de oorzaken van pijn, gevoelloosheid en andere abnormale gevoelens in heupen en benen. Een grotere bekendheid

van de myofasciale oorzaken van ischias kan vele onnodige operaties voorkomen.

 

Zelfbehandeling

 

Je hoeft niet te wachten tot de medische gemeenschap verouderde methoden heeft afgezworen en zich op de hoogte heeft

gesteld van de feiten omtrent triggerpoints. Je kunt je triggerpoints zelf behandelen.

 

Veroorzakende factor van het piriformis syndroom

 

De hoofdoorzaak ligt bijna altijd in overbelasting, door welke omstandigheid dan ook. Het kan met houding en bewegingspatroon

te maken hebben in werk-, thuis-, en/of vrije tijd situatie, maar ook anatomische achtergronden hebben. Dat laatste moet door

specialisten onderzocht en verholpen worden. Nu is het natuurlijk in de eerste plaats zaak uit te vinden wat de overbelasting

veroorzaakt en ten tweede om die op te heffen, want als daar niets aan gedaan wordt zal het probleem nooit worden opgelost

of zal het (zelfs na schijnbare genezing) t.z.t. met regelmaat terugkomen en een chronisch karakter kunnen krijgen. Maar de juiste

behandeling is natuurlijk ook van eminent belang. Het gebeurt regelmatig dat deze aandoening niet door de (para)medici herkend

wordt of door te weinig kennis niet adequaat behandeld.

 

Behandeling van het piriformis syndroom

 

De behandeling begint heel simpel bij jezelf: met het niet meer belasten van de aangedane regio. Want hoe meer je de spier

irriteert, hoe meer gefrustreerd hij raakt en hoe sterker de contrareactie die hij geeft. Toch betekent dit niet alleen maar

stilzitten en afwachten: er moet actief bewogen blijven worden. Dan zal de goede bloedcirculatie - waarbij er door de pomp-

werking meer zuurstof en voedingsstoffen kunnen worden aangevoerd en afvalstoffen worden afgevoerd - het genezingsproces

bevorderen. En het gebeurt regelmatig dat de klacht, als de juiste maatregelen in acht worden genomen, spontaan verdwijnt.

 

Gebeurt dit niet, dan zal de knoop/verharding eruit moeten worden gemasseerd. Dat vergt zowel een hardhandige en pijnlijke als

voorzichtige aanpak door de therapeut (sportfysiotherapeut of sportmasseur). Er moeten gedoseerde en gerichte krachtige (vooral

dwarse, circulaire en pulserende) fricties gegeven worden op de knoop. Dat kan bijvoorbeeld door middel van shiatsu en triggerpoint

techniek. Dan is het zaak om de spier met sederende massage weer iets tot rust en ontspanning te brengen om hem vervolgens

voorzichtig te gaan rekken.

 

Zelftherapie en hersteltijd na het piriformis syndroom

 

Verder moet de therapeut rekkingsoefeningen instrueren om zelf thuis te kunnen uitvoeren. Want niet de therapeut geneest - die

geeft de aanzet - maar je moet het grootste deel zelf doen. Dagelijks op de juiste wijze meerdere malen oefenen geeft meer resultaat

dan 1 à 2x in de week naar de therapeut. Het is dan de kunst om in het begin de pijngrens niet te overschrijden en wanneer er een

begin van herstel zichtbaar wordt met beleid de intensiteit langzaam en geleidelijk te gaan opvoeren tot net over de pijngrens heen,

waardoor die steeds een beetje verschuift. Hoe snel e.e.a. zal gaan is niet te voorspellen. Dat hangt van veel factoren af. Voor de

één is het met een paar maanden bekeken en voor de ander kan het een jaar of langer duren.

 
 
// RUG REHAB PROTOCOL // PERSOONLIJK TRAININGSSCHEMA
 
 
Rug Rehab Protocol // No more backpain // Fix Your Core
 
De rugspieren moeten we niet ontzien maar juist op een goede manier aanspreken, belasten en trainen. Daarbij moeten
de rugspieren
naast (veel) spier-uithoudingsvermogen ook over voldoende flexibiliteit en mobiliteit beschikken. Het leveren van stabiliteit en het weerstaan
van kracht zijn belangrijke functies van de rugspieren.
 
Vanuit dit programma is er aandacht voor de gehele core unit en de belangrijkste spieren om te onthouden zijn: rugspieren, bilspieren,
heupspieren, buikspieren en de hamstrings.
 
Het programma is gebaseerd op het werk van Dr. Stuart McGill.  

 

Het gehele programma bestaat uit:
 
1) Warming up
 
2) Hip hinge
 
3) Dr. Stuart McGill "big three progressie"

 

4) Bridge progressie
 
5) Persoonlijk trainingsschema // Rug Rehab Protocol, Fase 1 // Week 1-6
 
6) Persoonlijk trainingsschema // Rug Rehab Protocol, Fase 2 // Week 6-12

 

7) Online ondersteuning/begeleiding

 

 

€ 29,95

 

Klik hier om vanuit België een persoonlijk trainingsschema aan te vragen

 

   

 

© PT NIJMEGEN - INFO@PT-NIJMEGEN.NL